FRA-frågans tredje ståndpunkt?

by

Mina kära kollega från Expressen-tiden Isobel lanserar mig som FRA-lagsförespråkare. Dit har jag faktiskt inte kommit än. Jag tycker ungefär som Sahlin – av politiska skäl bör lagen skjutas upp. Dels för att debatten måste få mogna, dels för att det parlamentariska stödet är för litet. Socialdemokraterna måste vara med på det här. Däremot vänder jag mig mot den trosbekännelsementalitet som snabbt utvecklats hos FRA-kritikerna. Man kan inte bara bortse ifrån att underrättelsetjänsten måste få bättre möjligheter att spana på nätet eftersom nästan all kommunikation finns där och jag tror inte att den civila ordningen med brottsmisstanke, vilket fp-revoltörerna vill ha, går att förena med en effektiv underrättelsetjänst. Om de seriösa FRA-kritikerna vill ha en effektiv underrättelsetjänst måste de ta ett större ansvar än de gör idag. Birgitta Ohlssons svar på Brännpunkt där hon raljerade över att pansarvagnar nog inte använder internet var belysande för hur lätt hon tar på sakfrågan. Om jag inte minns fel skötte Hizbollah senaste kriget mot Israel med sms.

För övrigt måste jag säga att bloggosfärens beryktade mobbing i FRA-frågan är väldigt överdriven. Det går alldeles utmärkt att ha avvikande åsikter utan att kölhalas.

Annonser

Etiketter:

20 svar to “FRA-frågans tredje ståndpunkt?”

 1. Liberal mot FRA Says:

  PM,
  Jag har stor respekt för dig liberal idédebattör men jag ser en risk att din argumentation leder dig in i det neokonservativa lägret där argumentationen bygger på 1) förvrängda hotbilder och 2) bortblandning av korten och 3) vägran att lyssna på sina motståndare.

  1) Förvränga hotbilder. Efter den 11 september har hotet om terrorism lett till allt från massavlyssning till Guantanamo. USA är ett utmärkt exempel på hur stora maktmedel i en tidigare liberal och demokratisk stats hand kan missbrukas.

  2) Bortblandning av korten. Sverige ligger i EU där det inte utspelat sig ett krig de senaste 60 åren. Israel är omgivet av stater och grupper som har ett uttalat mål att förgöra Israel. Jag kan ha viss förståelse för att Israel väljer att koppla sig i det libanesiska telefonnätet under brinnande krig medan jag har svårare att förstå om samma sker i Sverige där militärer och politiker i andra fall beskriver hotbilden som obefintlig. Du blandar bort korten.

  3) Vägran att lyssna på sina motståndare. I debattväxlingen på SvD Brännpunkt mellan Ingvar Åkesson och Birgitta Ohlsson som handlar om SIGNALSPANING I DET SVENSKA KABELNÄTET ställde Ingvar Åkesson två gånger frågan ”Ska signalspaning mot vapensystem som kan riktas mot Sverige inte vara tillåtet eftersom brottsmisstanke saknas?” (19 juli) och ”Måste det föreligga brottsmisstanke för att FRA ska kunna signalspana i kabel mot … vapensystem riktade mot Sverige”? (21 juli) Birgitta svarar första gången ”Jag har aldrig krävt att det ska föreligga brottsmisstanke avseende traditionell signalspaning, med vilket jag menar spaning i etern. Att radiomaster på fastlandet, fartyg på Östersjön, spaningsflygplan och mobila markförband i Afghanistan lyssnar på radiotrafik mellan ryska militära förband eller talibaner utan brottsmisstanke är oproblematiskt” (21 juli) och andra gången ”Jag ifrågasätter om kommunikation mellan militära förband, alltså stridsvagnar, ubåtar, helikoptrar, infanteri och militära ledningscentraler går via svensk kabeltrafik. Det handlar snarare om kommunikation i radio eller särskilda militära kablar, varför detta argument för spaning i svensk kabeltrafik faller.” (23 juli) Det är Ingvar Åkesson som i debatten om signalspaning i svensk kabeltrafik pekar på att FRA lyckats lyssnar på ryska kryssningsfartyg och stridsflygplan, menar Åkesson att de har en kabel efter sig ansluten till det svenska kabelnätet? Ska du liksom Ingvar Åkesson vägra lyssna på vad FRA-kritikerna faktiskt säger?

  PM, du gör bäst att stanna i det FRA-kritiska lägret. Jag tror det kommer kännas ideologiskt, intellektuellt och faktamässigt bättre.

 2. Liberal mot FRA Says:

  För att undvika eventuella missförstånd. USA är fortfarande en demokrati, men den har trampat på viktiga liberala ideal.

 3. Mike Says:

  Alla system med 1 ledare som representant är raka motsatsen till innebörden demokrati.

  http://83.233.144.133/tankefrihet/topic.php?id=255

 4. Farmorgun Says:

  För det första: Sättet som lagen drevs igenom på är en skam för ett demokratiskt land. För det andra: Om politikerna höll hårt i sitt perspektiv – i detta fall medborgarnas rätt till en privat sfär utan allmän statlig övervakning – och utmanade kunniga inom Informations- och KommunikationsTeknologin i omvärlden utanför FRA, skulle något kunna hända. Nu utvecklas saken till en alltmer prestigefylld kamp, där vakna medborgare får finna sig i att bli klappade på huvudet, som mindre vetande barn, när regeringen tagit sig friheter, som grundlagarna egentligen ska förhindra.

 5. Mike Says:

  Usa en demokrati?

  Ja man bör nog börja ifrågasätta det vid detta laget.

  Pansarvagnar på gatorna i Usa under demonstration mot intåget i Iraq.

 6. pmnilsson Says:

  Till Liberal mot FRA:
  Hej och tack för intressant inlägg.
  Jag håller inte med om antagande 1. Hotbilden mot EU-länderna är inte obefintlig. Vi har haft två mycket allvarliga attacker mot kommunikationssystem i Madrid och London med ett stort antal döda. Med truppexponering i Afghanistan och med ett fortsatt engagemang i Mellanöstern finns det stor risk för att den här typen av attacker fortsätter. Därtill borde utvecklingen i Ryssland stämma till eftertanke hos alla som trott att hotet från öst försvann med kalla kriget.
  Vad gäller punkt 3 tycker jag att Ohlsson har en ganska traditionell syn på hotbilder. De mycket allvarliga hot som riktats mot Estland och mot den brittiska ambassaden i Moskva har utförs av ett slags paramilitära ungdomsorganisationer med vagt men tydligt stöd från Kreml. Den typen av påtryckningar måste vi kunna kartlägga och samla kunskap om för att bemöta och det görs inte med traditionell signalspaning.

 7. Liberal mot FRA Says:

  Hej PM,
  När det gäller attacken i London har jag uppfattat att Storbritannien tillsamamns med USA har det mest välutbyggda signalspaningen i kabel. Samma gäller tidpunkten för attackerna mot WTC och Pentagon. Slutsatserna efter båda attentat är att underrättelsetjänsten har för mycket allmän och osorterad information och för lite information från marken, alltså en brist på agenter, människor som infiltrerat terrornätverken. Jag tror det är mer effektivt att utbilda 20 säpoagenter som infiltrerar misstänkta terror- och brottsnätverk än ytterligare 200 hörlurarförsedda pappersvändare på FRA. Koppla ihop infiltration med avlyssning som föregås av brottsmisstanke och domstolsbeslut så har vi effektiva medel att bekämpa terrorism/grov brottslighet utan att behöva offra vår personliga integritet.

 8. Vad vet PM om demokrati? Says:

  FRA-lagen kan betraktas från flera håll.

  Ett är att staten nu ska skärskåda alla privata mejl, eller åtminstone ha dem i sitt förvar ett tag, och därmed har alla demokratiska grundprinciper gått på grund. Vi får alltså ett odemokratiskt samhälle där medborgarna inte längre har ett privatliv. Det sätts ur spel av riksdagsledamöter som utan ryggrad och moral släpper in FRA i vårt innersta privata .

  Ett annat synsätt är att Sverige är en demokrati vars folkvalda ledamöter går i god för att de garanterar att svenskars privata mejl ska fortsätta vara privata, även om de hamnar i FRA-trålen.
  Denna garanti kommer att säkras bakom stängda dörrar, utan allmänhetens insyn men under ”riksdagens” övervakning.

  Så frågan är egentligen vad vet vi, vad vet PM, om vår demokrati? Vad tror vi om vår demokrati?

  En demokrati bör rimligen vara beredd att skydda sin grundläggande värden, dess medborgare bör ha ett visst förtroende för sina folkvalda.

  FRA-lagen har hanterats klantigt och klumpigt, visst. Den ska skärskådas. Det sker nu.

  Men vad debatten egentligen utlöst är den misstro som finns mot hur våra folkvalda hanterar våra demokratiska grundvärderingar.

  Man kan ju också rikta blickarna mot ett annat håll – polisens hemliga spaningsregister. I dessa frodas, utan insyn, halvsanningar, rykten och allt möjligt skräp om journalister, debattörer och gud vet vad. Informationen kommer från avlyssningar, informatörer och vad enskilda polismän tror om saker och ting.

  Och ur det registret läcker det rejält över kaffeborden på polishusen och ut i samhället…

  Så frågan är – vad tror vi om vår demokrati och vad vet vi?

  Ett sätt att få veta något om vår demokrati är att regeringen lägger fram de hemliga instruktioner som styr Must, en av FRA:s beställare.
  Särskilt intressant är att få definierat vad regeringen och försvarsmakten(Must) menar med ”särskilda metoder” och hur dessa får användas och har använts.

 9. Gertkvist Says:

  ”Ett annat synsätt är att Sverige är en demokrati vars folkvalda ledamöter går i god för att de garanterar att svenskars privata mejl ska fortsätta vara privata, även om de hamnar i FRA-trålen.”

  Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att acceptera FRA-lagen, om missbruk av den innebar att alla riksdagsledamöter som röstade för den sattes i fängelse några år. Samt att hela FRA fick göra dem sällskap.

  För visst tusan kommer FRA missbruka sina befogenheter. Men det är värt att vara försiktig några månader för att få placera riksdagen på rätt ställe.

  Just på grund av sannolikheten för missbruk kommer naturligtvis inga politiker gå med på denna garanti. Tyvärr.

 10. jorgenl Says:

  Varför bortser alla som vill ha den här lagen frågan om ifall det är troligt att det GÅR att hitta information som är relevant för att hantera dessa luddigt beskrivna hot?

  I stort sett ALLA som begriper sig på internetteknik och datakommunikation säger ju att det är i högsta grad osannolikt att man den vägen ska kunna hitta information som är relevant för att hantera dessa risker.

  Det tycks finnas en enorm övertro på tekniken och FRAs möjlighet att knäcka kryptering och att skriva exakta filterprogram hos dem som förespråkar lagen.

  Själv har jag 30 års erfarenhet av programmering och datakommunikation, och baserat på det vill jag påpeka att:

  – Filterprogram som skall söka igenom den typen av material som passerar i kablarna som ska avlyssnas är EXTREMT svåra att skriva så att de returnerar det man vill, speciellt när man inte vet exakt vad man söker efter. Antingen returnerar de alldeles för mycket, eller ”ingenting alls”. Genom att mängden ”ointressant” material dessutom vida överstiger mängden ”relevant” material, så blir konsekvensen att varje sådant filter per nödvändighet kommer att returnera tusenfalt fler ”falska” träffar än korrekta.

  – Kryptering är oerhört lättillgängligt, det finns att ladda hem från nätet för den som har en kvart över, och det är lätt att använda. FRA kanske knäckte en del krypton under kriget, men moderna krypton med datorstöd är inte möjliga för FRA att knäcka. Att de skulle vara det tycks vara en spridd missuppfattning hos förespråkarna.

  – Den som vill dölja sin kommunikation på nätet kan med väldigt enkla åtgärder göra det på ett helt annat sätt än vad det är möjligt att göra ifall man kommunicerar via radio. I radio finns det nämligen inte så många möjligheter att gömma sig. På internet finns nästan obegränsade möjligheter att dölja sin trafik genom att maskera den som ”vanlig” trafik, sådant ”Svensson” kan tänkas göra, och ingen som inte redan VET att där finns dolda meddelanden kan detektera att de finns där.

  Rent tekniskt sett så har alltså FRA inte en snöbolls chans i helvetet att få ut information från internetkabelavlyssning av en motståndare som misstänker att han är avlyssnad. Och sannolikheten är stor att han är det, de terrorister som antas ligga bakom de terrorhändelser som förekommit i Europa och USA har varit tekniskt kompetenta och datakunniga. Främmande makt får väl antas vara det.

  Så VEM är det FRA ska lyssna på? Som inte är tekniskt kompetent att effektivt dölja sin kommunikation?

  Innan den frågan får ett tillfredsställande svar så kan jag inte se nån anledning att låta dem koppla in sina kablar.

 11. Pidda Says:

  Det ä’r inte liberalt att massavlyssna svenska folket för en högst tvivelaktig vinst i underrättelsehänseende.
  De läckte framgångarna för FRA är ju inte alls imponerande.
  Varför ska vi ha FRA?

 12. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro Says:

  Valde du uttrycket ”kölhalas” eftersom motståndet mot FRA-lagen och kampen för demokrati till stor del påbörjades (och fortfarande till viss del leds av) Piratpartiet? 😉

 13. Niklas starow Says:

  ”Man kan inte bara bortse ifrån att underrättelsetjänsten måste få bättre möjligheter att spana på nätet eftersom nästan all kommunikation finns där”

  Nämn en gång i Svensk historia som majoriteten av vår privata korrespondens varit i etern.

  Även om kuvertet är i form av ett IP-paket gäller brevhemligheten.

 14. PM Nilsson far med osanningar om Hizbollah för att stödja FRA : Motbilder Says:

  […] Nilsson som tidigare jobbade på Expressen visar på sin egen blogg, KPML (utan r), upp en ungefär lika stark okunnighet som han brukade visa på Expressen. För att försvara […]

 15. Mia Says:

  Det vore rätt ballt om pansarvagnar använde internet. De kunde ha en egen klubb på ansiktsbok.

 16. Liberal mot FRA Says:

  Hej PM,
  Bloggaren ”motbilder” går igenom ditt Hizbollahargument på sin blogg. Hans observationer är 1) att Hizbollah har egna privata kablar ej anslutet till de ööpna/externa nätet 2) Det var detta nät som skapade den senate konflikten mellan Libanons regering och regering, och 3) Israel kunde störa ut Hizbollahs kommunikationsnät.

  http://motbilder.se/2008/07/27/pm-nilsson-far-med-osanningar-om-hizbollah-for-att-stodja-fra/

  Jag tycker därmed att Hizbollahargumentet för svensk signalspaning i kabel faller.

 17. hampus Eckerman Says:

  Nja, Israel kunde just inte störa ut Hizbollahs eget privata kommunikationsnät (som inte kan avlyssnas). Vad de kunde göra var att störa ut det öppna mobiltelefonsnät som Nilsson påstår att de använde sig av. Så Nilsson har i detta fall fel i sin argumentation.

 18. FRA-argumenten om Hizbollah som de borde låtit : Motbilder Says:

  […] några dagar sedan försökte PM Nilsson på bloggen KPML(utan r) påvisa att Hizbollahs användande av SMS för militär kommunikation kunde vara ett argument för […]

 19. Borgfred om FRA? « Kamikazepiloten Says:

  […] står vi inför också i FRA-frågan. Den senaste veckan har ett flertal borgerliga debattörer – PM Nilsson, Per Gudmundson, Sanna Rayman, Thomas Gür – efterlyst en kompromiss i FRA-frågan. […]

 20. Magnus Nilsson, Solna Says:

  1. Det är helt klart att FRA-lagen inte är motiverad av att allt mer kommunikation nu går i kabel i stället för i etern. Majoriteten av kommunikation har aldrig gått i etern. Motivet är att poltikerna nu ser att möjligheten har uppkommit att avlyssna automatiskt. Tidigare har man kunnat spela in telefonsamtal, men problemet var möjligheten att hinna lyssna på allt. Genon att detta kan autmatiseras genom digital teknik kan nu politikerna avlyssna allt och (hoppas de) få den information de intresserar sig för automatiskt framsorterad. En gammal dröm att kontrollera medborgarna kan uppfyllas.
  2. Hittills har det inte varit möjligt för oss som ogillar FRA-lagen att ta fram några alternativ. Alla har haft fullt upp med att få en situation där politikerna tvingas lyssna.
  3. Såvitt jag vet avkäver PM Nilsson inte folk som protesterar mot t ex miljögifter att de skall presentera alternativ för att bli tagna på allvar. I stället tänker han sig nog att de demokratiskt valda politikerna skall lyssna på folket och ställa statens resurser till förfogande för att lösa de praktiska problemen. För PM:s information: det är inte Tolgfors och Reinfeldt som har skrivit det nuvarande lagförslaget. Jag förstår inte varför FRA-lagens kritiker skall förväntas göra ett jobb som inte dess försvarare har orkat göra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: