Posts Tagged ‘blogg’

Ett allt mäktigare medium

juli 29, 2008

Här gör Henrik Alexandersson, mannen som FRA jk-anmält för att ha publicerat hemliga dokument, en viktig iaktagelse. Ju mer mogen bloggosfären blir som medium desto oftare ställer den äldre mediestrukturer inför väldigt svåra utmaningar. FRA-debatten är ett typexempel där traditionell media nästan hela tiden legat efter.

Ett annat, lite mer nertonat men egentligen mer intressant, exempel är Englas mammas blogg. Det var ju kvällstidningarnas gamla paradgren, numera kopierad av morgonpressen, att uttolka och inkänna brottsoffrens inre under rättegångarna. Nu gör en av dem det själv och blir därmed oslagbart det mest intressanta mediet att följa under rättegångsdagarna.

Bildts blogg är ett av de främsta medierna för alla som följer svensk utrikespolitik. Rimligen kommer vi att se fler exempel på när personer i nyhetsflödet startar permanenta eller tillfälliga bloggar och berättar sin historia. Direktörer i blåsväder, ministrar i drev, förövare och offer i rättegångar, alla som vill ha ut sin version av vad som har hänt behöver inte journalisternas gunst utan kan bara lägga ut den inför offentligheten. Och det blir en radikalt annorlunda offentlighet än den de stora redaktionerna har format under drygt 100 år. Om sommaren 2007 var genombrottet för facebook och de sociala medierna i Sverige verkar 2008 bli bloggosfärens.

Annonser