Posts Tagged ‘Brännpunkt’

FRA-kritikerna måste ta ansvar

juli 24, 2008

Fredrik Bynander, statsvetare i Uppsala, skriver bra om FRA på SvD Brännpunkt idag. Bynander menar att FRA-debatten missat att svensk underrättelsetjänst sedan decennier tillbaka är integrerad med västmakterna och att Sverige bytt information i utbyte mot annan information och tillgång till vapenteknologi. Om Sverige ska behålla denna position måste underrättelsetjänsten anpassas till den nya tekniken, dvs internet, varför FRA måste kunna spana på kabeltrafik. Bynander säger det som legat under ytan: Sverige är även i internets tidevarv ett viktigt brohuvud in i den ryska sfären och svensk säkerhet avgörs delvis av hur mycket vi vet om vad Moskva tänker och gör.

Det är en sympatisk hållning att alltid vara emot nya statliga övervakningsmöjligheter och i början var jag lite slarvigt  skeptisk till FRA-lagens masstrålning på nätet. Men ju mer jag har lyssnat och läst desto svårare har jag att bara avfärda Tolgfors och FRA:s argument. Försvarsintresset ska inte överordnas alla andra intressen, men det är alldeles för viktigt för att viftas bort på det sätt som inte minst de sex fp-ledamöterna gjort. Om man vill lägga ner det militära försvaret kan man såklart också lägga ner militär underrättelsetjänst, men om man anser att försvarsmakten är avgörande för att värna svensk frihet och demokrati, vilket fp traditionellt brukar hävda, måste man även ta ansvar för att underrättelsetjänsten fungerar. Och om man därtill vill att Sverige ska vara fortsatt integrerat med väst, vilket fp traditionellt vill, måste rimligen även underrättelsetjänsten ha redskap som gör att Sverige kan vara med och bidra.

Jag kan inte FRA-lagens alla delar, men principen att spana på intenet måste man acceptera och att förena militär underrättelsetjänst med det juridiska systemets krav på brottsmisstanke är ju en omöjlighet när det gäller främmande makt.

Det finns också ett annat mer övergripande argument som har lyst med sin frånvaro under sommaren. Utifrån liberala utgångspunkter kan man mycket väl hävda att staten idag bör ha ökade möjligheter till övervakning. Det gränslösa, gränsöverskridande och pluralistiska samhälle vi nu håller på att upprätta måste kunna försvaras med samma kraft som det gamla nationella och betydligt mer enhetliga samhälle som var 1900-talets. Men det gör man inte med allmän värnplikt, massarméer och ett av världens starkaste flygvapen utan med smart polis och militär i internationellt samarbete och med mycket kvalificerad kunskap om fienden. Och den kunskapen måste kunna inhämtas oberoenden om fienden är paramilitära ungdomsorganisationer i Moskva som planerar attacker på Estland, islamistiska teknologstudenter i Hamburg som planerar attacker på USA eller brittisk småborgerlighet i Leeds som planerar att spränga tunnelbanan i London. Vad de har gemensamt? De använder internet.